دانلود و نمایش مقالات مرتبط با poly (lactic acid) fiber; disperse dyes; dyeability; POSS nanoparticle; melt spinning::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - poly (lactic acid) fiber; disperse dyes; dyeability; POSS nanoparticle; melt spinning

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 تقویت قابلیت رنگ‌پذیری الیاف پلی‌لاکتیک‌اسید بااستفاده از نانوذرات آمینوفنیل POSS در حین ذوب‌ریسی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
ساختار ماده‌رنگزای دیسپرس، رنگ‌پذیری الیاف پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) را به دلیل دمای رنگرزی پایین و زمان رنگرزی کوتاه، تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین مقدار جذب بعضی از موادرنگزای دیسپرس توسط الیاف PLA کم است و نیاز به بهبود دارد. که در این مطالعه، رنگ پذیری الیاف PLA با افزودن نانوذرات اکتا(آمینوفنیل) پلی‌هدرال سیلسِسکوئیاکسان (OAP-POSS) در طول فرآیند ذوب‌ریسی، تقویت شده است. تاثیر شرایط رنگرزی از جمله دما و زمان رنگرزی، غلظت OAP-POSS، نوع رنگ دیسپرس و غلظت برروی خواص رنگ پذیری نمونه های الیاف PLA مورد بررسی قرار گرفت. خواص کششی، حرارتی و مورفولوژیکی نمونه‌های الیاف نیز با آزمون‌کششی، کالریمتری روبشی دیفرانسیلی (DSC)، میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) تعیین شدند. این نتیجه حاصل شده است که درصد کریستالی و استحکام کششی الیاف خالص PLA با افزایش مقدار OAP-POSS کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج رنگرزی، OAP-POSS، که به عنوان یک جاذب خوب برای رنگ های دیسپرس عمل می‌کند، باعث بهبود رنگ پذیری الیاف PLA ، به ویژه برای موادرنگزای دیسپرس با مقادیر جذب رنگ پایین، می‌گردد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi