دانلود و نمایش مقالات مرتبط با power system bifurcation::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - power system bifurcation

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 اثرات مدل‌سازی بار بر تحلیل پایداری ولتاژ سیستم قدرت
سال انتشار: 1994 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
پایداری ولتاژی موضوع بسیار مهمی برای عملکرد مناسب سیستم است. بسیاری از کارهای این حوزه بر استفاده از منحنی P-V به عنوان ابزاری برای ارزیابی امنیت ولتاژ سیستم تمرکز دارند. این مقاله به بررسی اثرات مدل های مختلف بار بر این روش تحلیل می پردازد و برخی محدودیت های آن را به بحث می گذارد. هر دو مدل استاتیک و دینامیک بار لحاظ شده اند. رابطه ی بین دماغه ی منحنی، نقطه ی دوشاخگی سیستم و پایداری نواحی مختلف منحنی P-V نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. نشان داده شد که مدل بار اثر قابل ملاحظه ای بر امنیت ولتاژ سیستم دارد. بطور خاص، این مقاله نشان می دهد آیا سیستمی که پایدار خود را توسط دوشاخگی ها از دست داده، وابستگی زیادی به دینامیک های بار دارد یا خیر. افزون بر این، یک رو تحلیل برای کمی سازی امنیت ولتاژ سیستم قدرت بحث می شود.
کلیدواژه ها: پایداری ولتاژ دینامیک | مدل‌سازی بار | دوشاخگی سیستم قدرت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi