دانلود و نمایش مقالات مرتبط با power systems::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - power systems

تعداد مقالات یافته شده: 41
ردیف عنوان نوع
1 فواید انرژی هسته ای انعطاف پذیر در بهره برداری های سیستم قدرت با انرژی تجدید پذیر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
نیروگاه های برق هسته ای معمولا در یک حالت "بار اولیه" در بیشترین میزان ظرفیت در مواقعی که آنلاین هستند کار می کنند. اگرچه، نیروگاه های برق هسته ای از لحاظ فنی قادر به بهره برداری انعطاف پذیر، شامل تغییر قدرت خروجی در هر زمانی ( صعود یا بارگیری زیر بار) و فراهم کردن تنظیم فرکانس و ذخایر عملیاتی، هستند. همزمان، انعطاف پذیری در حال ارزشمند تر شدن در بیشتر مناطق انتقال به سیستم های قدرت کربن کم با بیشترین سهام منابع انرژی انعطاف پذیر متغیر مانند باد و خورشید، می باشد. ما در حال حاضر یک مقاله ترکیب شده فرمول بندی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای نمایش دقیق تر تمایز محدودیت های عملکرد فنی نیروگاه هسته ای، شامل تاثیرات انتقال زنون در هسته راکتور و تغییر واکنش پذیری هسته در هر چرخه تابش سوخت، ارائه می‌کنیم. این مقاله انعطاف پذیری یکپارچه را در یک واحد تعهد و مدل توزیع اقتصادی برای سیستم قدرت را نمایش می‌دهد. در مطالعه موردی استفاده اطلاعات ابزاری از جنوب غربی ایالات متحده نمایش داده شده است، ما اثرات بالقوه بهره برداری های هسته ای انعطاف پذیر در یک سیستم قدرت با انرژی خورشیدی قابل توجه و نفوذ انرژی باد بررسی می کنیم. ما فهمیدیم که بهره برداری هسته ای انعطاف پذیر باعث هزینه های بهره برداری کمتر، افزایش درآمد مالک راکتور، و اساسا کاهش محدودیت برای استفاده انرژی های تجدید پذیر می شود.
کلید واژه ها: انرژی هسته ای | بهره برداری انعطاف پذیر | ادغام انرژی تجدید پذیر | تعهد واحد | توزیع اقتصادی | برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مقاله ترجمه شده
2 Power systems big data analytics: An assessment of paradigm shift barriers and prospects
سیستم های قدرت تجزیه و تحلیل داده های بزرگ: ارزیابی موانع تغییر پارادایم و چشم انداز-2018
Electric power systems are taking drastic advances in deployment of information and communication technologies; numerous new measurement devices are installed in forms of advanced metering infras tructure, distributed energy resources (DER) monitoring systems, high frequency synchronized wide area awareness systems that with great speed are generating immense volume of energy data. However, it is still questioned that whether the today’s power system data, the structures and the tools being developed are indeed aligned with the pillars of the big data science. Further, several requirements and especial features of power systems and energy big data call for customized methods and platforms. This paper provides an assessment of the distinguished aspects in big data analytics developments in the domain of power systems. We perform several taxonomy of the existing and the missing elements in the structures and methods associated with big data analytics in power systems. We also provide a holistic outline, classifications, and concise discussions on the technical approaches, research opportunities, and application areas for energy big data analytics.
Keywords: Energy , Big data analytics , Internet of energy , Smart grid
مقاله انگلیسی
3 Optimized controllers for enhancing dynamic performance of PV interface system
کنترل کننده های بهینه برای ارتقای عملکرد پویای سیستم فصل مشترک PV-2018
The dynamic performance of PV interface system can be improved by optimizing the gains of the Proportional–Integral (PI) controller. In this work, gravitational search algorithm and harmony search algorithm are utilized to optimal tuning of PI controller gains. Performance comparison between the PV system with optimized PI gains utilizing different techniques are carried out. Finally, the dynamic behavior of the system is studied under hypothetical sudden variations in irradiance. The examination of the proposed techniques for optimal tuning of PI gains is conducted using MATLAB/SIMULINK software package. The main contribution of this work is investigating the dynamic performance of PV interfacing system with application of gravitational search algorithm and harmony search algorithm for optimal PI parameters tuning.
keywords: Photovoltaic power systems |Gravitational search algorithm |Harmony search algorithm |Genetic algorithm |Artificial intelligence
مقاله انگلیسی
4 A review on fault classification methodologies in power transmission systems: Part-II
یک مرور روی روشهای دسته بندی خطا در سیستمهای انتقال توان: بخش 2-2018
The countless extent of power systems and applications requires the improvement in suitable techniques for the fault classification in power transmission systems, to increase the efficiency of the systems and to avoid major damages. For this purpose, the technical literature proposes a large number of methods. The paper analyzes the technical literature, summarizing the most important methods that can be applied to fault classification methodologies in power transmission systems. The part 2 of the article is named “A review on fault classification methodologies in power transmission systems”. In this part 2 we discussed the advanced technologies developed by various researchers for fault classification in power transmission systems.
keywords: Transmission line protection |Protective relaying |Soft computing techniques
مقاله انگلیسی
5 Automatic lightning stroke location on transmission lines using data mining and synchronized initial travelling
محل صاعقه خودکار در خطوط انتقال با استفاده از داده کاوی و سفر اولیه هماهنگ-2018
The automatic location of lightning stroke impact point on transmission lines is one of the most cru cial factors related to the behavior of Electric Power Systems, which can improve the swift recovery of electric power. The usual location of this phenomenon has been based on distance protection relays, which requires operation times of approximately one cycle. This paper presents a high-speed protection approach for the lightning-caused transient automated location on transmission lines or on ground. This work is based on the synchronized initial voltage-travelling waves at both ends of high voltage trans mission lines. Lightning strikes at different sections along the 220 kV transmission line are detected at both protection relays by using an algorithm based on the ellipsoidal pattern previously presented in another research project. That methodology uses the projection of original signals. Thus, if these signals are located along the ellipsoidal pattern, the electric power system is operated under normal conditions. Unlike the aforementioned case, if the projected signals are located outside of the ellipsoidal pattern, it represents the presence of lightning strokes. After those signals are detected, initial voltage traveling waves measured by protection relays located at both ends of the transmission line are used in order to localize the lighting stroke impact point. At the instant that a lightning stroke hits either on the phase conductor or the ground, travelling waves propagate along the transmission line. Later on, depending on the impact point of atmospheric discharges, different time instances, which the travelling waves require to arrive at their respective ends, are determined. These times are used to calculate the distance from the impact point to both protection relays. Therefore, this paper presents a concise simple methodology for lightning stroke location on transmission lines or ground based in data mining to perform the signal detection and travelling wave times to determine the location along the transmission line. Simulations of lightning stroke signals on a 220 kV transmission line are carried out in the Alternative Transients Program (ATP). The results show that the behavior of the work is swift and effective in order to locate the impact point, especially in situations where flash current values, inception angles, distances from the impact point to protection relays, direct and indirect lightning and other factors, are considered, since it is immune to flash currents and other features. Finally, the proposed work could be considered as an alternative routine for protection relay algorithms
Keywords: Lightning location ، Synchronized ، Smart ، Travelling wave
مقاله انگلیسی
6 A security evaluation of IEC 62351
ارزیابی امنیتی IEC 62351-2017
Article history:Available online 8 June 2016Keywords: Cyber security IEC 62351Cyber security standardIEC 62351 is an industry standard aimed at improving security in automation systems in the power sys- tem domain. It contains provisions to ensure the integrity, authenticity and confidentiality for different protocols used in power systems. In this article we look at the different parts of IEC 62351 and assess to what extent the standard manages to improve security in automation systems. We also point out some incongruities in the algorithms or parameters chosen in parts of the standard. Overall, we conclude that the standard can significantly improve security in power systems if applied comprehensively, but we also note that the need to preserve (partial) backwards-compatibility has led to some design choices that provide less security than could have been achieved with a more ambitious approach.© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Cyber security | IEC 62351 | Cyber security standard
مقاله انگلیسی
7 Optimal allocation of multi-type FACTS devices and its effect in enhancing system security using BBO, WIPSO & PSO
تخصیص بهینه بوسیله دستگاه های چند منظوره FACTS و تاثیر آن در افزایش امنیت سیستم با استفاده از BBO، WIPSO و PSO-2017
FACTS devices play a vital role in improving the static as well as dynamic performance of the power systems. However the type, location and rating of the FACTS devices play a major role in deciding the extent to which the objective of improving the system performance is achieved in a cost effective manner. In this work an objective function comprising of cost, line loadings and load voltage deviations is proposed to tap maximum benefits out of their installation and the weights assigned to them decide their relative importance. The impact of installing TCSC, SVC, TCSC-SVC and UPFC in minimizing the formulated objective has been analyzed in enhancing security, under increased system loading conditions.© 2017 Electronics Research Institute (ERI). Production and hosting by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: FACTS devices | PSO | WIPSO | BBO | Enhance system security | Optimal placement
مقاله انگلیسی
8 ادغام پاسخ های پیشگیرانه و اضطراری برای تقویت انعطاف پذیری شبکه برق
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
تقویت انعطاف پذیری سیستم های قدرت یکی از الزامات اصلی شبکه هوشمند است .در این مقاله، یک چارچوب پاسخ انعطاف پذیری یکپارچه ارائه شده است که نه تنها آگاهی موقعیتی را با ارتقای انعطاف-پذیری مرتبط می کند، بلکه پاسخ های مؤثر و کارآمد را در هر دو وضعیت پیشگیرانه و اضطراری فراهم می کند. هسته چارچوب پیشنهاد شده یک مدل بهینه سازی عددصحیح مختلط قوی دو مرحله ای است که فرمول ریاضی آن در این مقاله ارائه شده است .برای حل مدل فوق، یک الگوریتم مبتنی بر تجزیه تولید ستون و محدودیت تو در تو ارائه شده است، و تکنیک های بهبود کارآیی محاسبات پیشنهاد شده است. پاسخ پیشگیرانه در این مقاله توزیع مجدد ژنراتور و سوئچینگ توپولوژی را در نظر می گیرد، در حالی که پاسخ اضطراری شامل توزیع مجدد ژنراتور، سوئیچینگ توپولوژی و قطع بار است. چندین شبیه سازی عددی اثربخشی چارچوب پیشنهاد شده و کارآیی روش راه حل را اثبات می کنند. یافته های کلیدی عبارتند از: 1) از نظر افزایش انعطاف پذیری شبکه برق، پاسخ انعطاف پذیر یکپارچه به هر دوی پاسخ پیشگیرانه مستقل و پاسخ اضطراری مستقل ترجیح داده می شود. 2) انعطاف پذیری شبکه برق می تواند با استفاده از سوئیچینگ توپولوژی در پاسخ انعطاف پذیر یکپارچه افزایش یابد.
فهرست عبارات: خاموشی | پاسخ اضطراری | توزیع مجدد ژنراتور | پاسخ انعطاف پذیر یکپارچه | قطع بار | بلایای طبیعی | بهینه سازی | پاسخ پیشگیرانه | تعریف انعطاف پذیری | افزایش انعطاف پذیری | وضعیت انعطاف پذیری | بهینه سازی قوی | آگاهی موقعیتی | سوئیچینگ توپولوژی.
مقاله ترجمه شده
9 A chaos-oriented prediction and suppression model to enhance the security for cyber physical power systems
مدل پیش بینی و سرکوب بی نظمی برای افزایش امنیت سیستم های قدرت فیزیکی سایبری-2017
Article history:Received 31 May 2016 Received in revised form 9 November 2016Accepted 30 November 2016Available online 13 December 2016Keywords:Cyber-physical power system Voltage source inverters Pulse width modulation Chaos predictionChaos suppressionSmart grid has become a fully automated system with common use of electronic equipments to control, compute and communicate. This can be modeled as cyber physical power systems (CPPS) to analyze connec- tions and interactions, and security is one of the key factors to find the inner unmanaged vulnerabilities. In some cases, voltage source inverters (VSI) with pulse width modulation (PWM) are sensitive to initial conditions, and this is a typical chaotic state. In this paper, we present a CPPS model with the improved chaos prediction and suppression methods to enhance the security with the abilities to avoid and elimi- nate chaos. The main process is ‘‘prediction–quantization–control’’. First, an improved maximum velocity criterion method is used to predict the possibility of chaos in the parameter space of CPPS. Second, when a possibility of chaos is predicted, a sinusoidal wave frequency modulation is used to suppress chaos. To analyze the connections of the inner entities’ transmission, a security coefficient is introduced to obtain hazard perception and to express measurements quantitatively. Third, it has proposed a chaotic control algorithm based on a fuzzy model with closed-loop dynamic mechanism to solve the security coefficient effectively. The experiments prove the predicted result has a margin of error of plus or minus 10%, and the sinusoidal wave frequency modulation can avoid chaos on CPPS. Also, the results show that secu- rity coefficient increases by 13.89%, which means it is useful with sensitive parameters and other related disturbances. Overall, this CPPS model can eliminate potential chaos phenomena caused by inversion pro- cesses, and it can be used into smart grids to improve the security effectively.© 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords:Cyber-physical power system | Voltage source inverters | Pulse width modulation | Chaos prediction | Chaos suppression
مقاله انگلیسی
10 A Hybrid Approach for Big Data Outlier Detection from Electric Power SCADA System
روش ترکیبی برای تشخیص پرت داده های بزرگ سیستم برق SCADA-2017
Supervisory control and data acquisition (SCADA) databases have three main features that identify them as big data systems: volume, variety and velocity. SCADAs are extremely important for the safety and secure operation of modern power system and provide essential online information about the power system state to system operators. A current research challenge is to efficiently process this big data, which involves real-time measurements of hundreds of thousands of heterogeneous electrical power system physical measurements. Among the foreseen automation tasks, outlier detection is one of the most important data mining techniques for power systems. However, like others data mining techniques, traditional outlier detection fails when dealing with problems in which the volume and dimensionality of data are as high as the ones observed in a SCADA. This work aims at circumventing these restrictions by presenting a methodology for dealing with SCADA big data that consists of a pre-processing algorithm and hybrid approach outlier detectors. The hybrid approach is assessed using real data from a Brazilian utility company. The results show that the proposed methodology is capable of identifying outliers correlated with important events that affect the system.
Keywords: Outlier detection | high dimensionality | massive datasets | SCADA | electric power systems.
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی