دانلود و نمایش مقالات مرتبط با risk mining::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - risk mining

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 PRMT پیش بینی فاکتورهای خطر ابتلا به چاقی در افراد میان سال با استفاده از تکنیک داده کاوی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
چاقی یک وضعیت آناتومی است که با رشد شدید چربی بدن مشخص می شود. میزان چاقی به تدریج افزایش می یابد، با توجه به مقالات پیشین، چاقی بیماری جدی سلامت در جهان است. در این مطالعه 259 داده از مناطق شهری و روستایی با توجه به میزان مختلف خطر ناشی از فعالیت های روزمره جمع آوری شد. هدف از مطالعه، شبیه سازی عامل خطر با استفاده از ابزار آماری (SPSS) است که به پیش بینی عامل اصلی خطر چاقی با تست سطح کلاس و مطالعه مقطعی دیگر ویژگی ها کمک می کند. با آنالیز (P-value (p <0.05، دریافتیم سن (0.002)، قد (0.002)، وزن( 0.000)، شیوه زندگی سالم (0.000)، وضعیت زناشویی (0.001)، BMI ( 0.000) ، اقتصادی (0.028)، خواب در روز (0.011) دارای ارتباط معناداری با کلاس چاقی دارد. در این مطالعه یک روش ریسک داده کاوی (PRMT) برای پیش بینی مدلی به منظور تحلیل عامل خطر ابتلا به چاقی با استفاده از طبقه بندی های مختلف داده کاوی ، با استفاده از WEKA برای برآورد دقت و خطا پیشنهاد شد. نتیجه این فرایند Naïve Bayes بهترین طبقه بندی برای مطالعه 10 برابر اعتبارسنجی است. مدل پیشنهادی برای پیش بینی عامل انسانی موثر در کنترل و کاهش بیماری قلبی عروقی است.
کليدواژه ها: چاقي | خطر سرماخوردگي | بیماری قلبی عروقی | طبقه بندی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی