دانلود و نمایش مقالات مرتبط با spasticity::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - spasticity

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 طراحی و توسعه مکانیسم های موثر انتقال بر روی یک ارتز تاندون گردنده دست برای بیماران سکته مغزی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
ارتز ناندون گردنده دست با توجه به قابلیت پوشیدن و ایمنی مزایای بسیاری دارد زیرا طرحی آن کوچک است و بدون نیاز به سفارش محصول، طیف وسیعی از بیماران می توانند از آن استفاده کنند. با این حال، هیچ مطالعه کنونی در مورد ارتز تاندون گردنده دست با قابلیت پوشیدن برای بیماران سکته مغزی وجود ندارد، چنین دستگاه هایی می توانند در استفاده مکرر و خستگی بر اسپاسم غلبه کنند و نیز هیچ مطالعه ای در مورد راندمان انتقال نیرو صورت نگرفته است. در این مطالعه، دو طرح طراحی شده است که انتقال نیروی موثر را با افزایش بازوهای گشتاور در اطراف مفصل های انگشت ارائه می دهند. ما طرح ها را با مدل های هندسی ارزیابی می کنیم و با استفاده از یک انگشت مصنوعی 3D-printed آزمایش می کنیم تا نیرو و ویژگی های زاویه مشترک ساختارهای پیشنهادی را ارزیابی می کنیم. همچنین آزمایش های بالینی را با بیماران سکته مغزی انجام می دهیم تا امکان اجرای این طرح ها را نشان دهند. این آزمایش این فرضیه را تایید می کند که طرح های پیشنهادی به طور مؤثر به گسترش و کشش کارآمد انگشتان در بیماران مبتلا به اسپاسم کمک می کنند همچنین خطوط پایه موجود را با هم مقایسه می کنیم.
مقاله ترجمه شده
2 اختلالات عصبی راه رفتن در دوران کودکی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
تعداد بیشماری از بیماری های عصبی وجود دارد که ممکن است بصورت اختلالات راه رفتن در دوران کودکی ظاهر شود. شم بالینی و تجربه در تشخیص این اختلالات بسیار مفید هستند، برخی از اصول اساسی ِارزیابی و تشخیص، برای تعیین پدیده شناسی و دوره زمانی ، محلی سازی عصب شناسی مفید هستند. در این مقاله ما بر برخی از شایع ترین اختلالات حرکتی ناشی از طرز قرار گرفتن بدن (از جمله اسپاستیسیت و دیستونی یا همان بدقوامی ماهیچه)، حرکات وارده (از جمله کوریا و میوکلونوس) و اختلالات کنترل نرون های حرکتی (از جمله اختلالات عصبی-عضلانی و آتاکسی) تمرکز داریم. شماری از مطالعات موردی برای تشریح مفاهیم واقعی صورت گرفته است.
کلمات کلیدی: آتاکسی | کوریا | دیستونی | اختلالات راه رفتن در دوران کودکی | میوکلونوس | اسپاستیسیت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی