دانلود و نمایش مقالات مرتبط با student perspectives::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - student perspectives

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 صداهایی در دروازه (نظرات مربوط به مسیر کسب مدرک دکتری): دیدگاه های متفاوت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در مورد اهداف آزمون جامع دکتری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
گذراندن آزمون جامع یکی از شرایط معمول و در عین حال نسبتاً بررسی نشده در آموزش مقطع دکتری در آمریکای شمالی است. این مطالعه موردی به بررسی هدف از برگزاری آزمون جامع از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشکده برنامه آموزشی، در یکی از دانشگاه های کانادا می پردازد. ما متوجه شدیم که علاوه بر کارکرد سنتی آزمون به عنوان دروازه ای برای کسب مدرک دکتری، اهداف دیگری نیز شکل گرفته اند. نظرات متناقضی در مورد این مسئله مطرح شده است که آیا این آزمون برای ارزیابی تسلط لازم بر مطالب برای تدریس یا برای ارزیابی میزان آمادگی برای انجام تحقیقات دکتری طراحی شده است. استفاده از آزمون جامع به عنوان فرصتی برای یادگیری و به عنوان ابزاری برای شکل گیری هویت، شامل آشنا کردن دانشجویان بآ فشارهای زندگی دانشگاهی ، همچنین با عملکرد سنتی ارزیابی آن مغایرت داشت. با این که دانشجویان از بحث های مربوط به طراحی و شکل گیری آزمون آگاه بودند، اهداف آزمون جامع برای آنها مبهم باقی مانده است. علاوه بر این، اعضای هیئت علمی همیشه در مورد اهداف آزمون جامع اتفاق نظر نداشتند. تفاوت در دیدگاه و چگونگی تأثیر آن بر اجرای آزمون جامع، بر تجربه دانشجویان، از جمله آماده شدن برای آزمون، تأثیر دارد. پیامدهای مربوط به اجرا، آماده سازی و ارزیابی آزمون مورد بحث قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: آموزش دکتری | دیدگاه اعضای هیئت علمی | دیدگاه دانشجویان | آزمون جامع
مقاله ترجمه شده
2 “Obviously there is a conflict between confidentiality and what you are required to do by law”: Chilean university faculty and student perspectives on reporting unlawful abortions
"بدیهی است که بین محرمانه بودن و آنچه که شما باید توسط قانون انجام دهید تضاد وجود دارد": دانشکده دانشگاه شیلی و دیدگاه دانشجویان در مورد گزارش سقط جنین غیرقانونی-2020
Background and objectives: While Chile recently decriminalized abortion in cases of rape, lethal fetal anomaly, and to save a womans life, most abortions are still criminalized. We assessed medical and midwifery school faculty and students views on punishing and reporting people involved in unlawful abortion, and their understanding of their obligation to protect patient confidentiality and to report unlawful abortions. Methods: We interviewed 30 medical and midwifery school clinician faculty from seven public, private, secular and Catholic-affiliated universities, all located in the metropolitan region of Santiago, Chile. Medical (n = 239) and midwifery (n = 79) students at these same seven universities completed an online survey. We coded faculty interview transcripts, and analyzed codes related to maintaining patient confidentiality and reporting unlawful abortion. We summarized student views related to reporting and imprisoning people involved in unlawful abortion, and used general estimating equation (GEE) models to identify the factors associated with support for criminalization. Results: Faculty and students generally did not support reporting or imprisoning anyone involved in an unlawful abortion and believed that protecting patient information takes precedence over reporting. Yet, faculty described pressures to report in the public sector and several cases where they or their colleagues were involved in reports. Most students somewhat/strongly agreed (78%) that patient information concerning an unlawful abortion should be kept confidential; 35% strongly/somewhat agreed that a clinician involved in an unlawful surgical abortion should be imprisoned, and 18% agreed that the woman involved should be imprisoned, with students from secular universities being significantly less likely to support reporting and punishing people involved in unlawful abortion, than students from Catholic universities. Discussion: There is a need to clarify clinicians ethical obligations in abortion care, in particular in Catholic universities, so that they can ensure that their patients have access to high quality confidential health care services.
Keywords: Abortion | Confidentiality | Healthcare systems | Higher education | Religion | Neoliberalism | Chile | Latin America
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi