دانلود و نمایش مقالات مرتبط با suicide, Toronto, coroner records, cluster analysis::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - suicide, Toronto, coroner records, cluster analysis

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 تشخیص خودکشی در تورنتو: یک مطالعه مشاهداتی و تحلیل خوشه ای
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
برای اهداف این تحقیق با رئیس اداره پزشکی قانونی انتاریو برای دسترسی به پرونده های موجود در دفتر هماهنگ کردیم. اطلاعات از نمودارهای موجود در این اداره که مربوط به تمام مرگ و میرهای شهر تورنتو در سال های 1998-2010 و تحت عنوان خودکشی بود بود جمع آوری شد و این مرگها مطابق با یک استاندارد به میزان احتمال زیاد به عنوان خودکشی تلقی شدند. اطلاعات مربوط به پس از سال 2010 در زمان تجزیه و تحلیل داده ها در دسترس نبودند زیرا حدود 2 سال قبل تمام تحقیقات OCC کامل شده است. هدف این مطالعه توصیف کردن خودکشی در ساکنان تورنتو بود. بنابراین، افرادی که به خارج از شهر سفر کرده و آنجا به خاطرخودکشی جان خود را از دست می دهند و افرادی که در انتاریو دست به خودکشی زده و برای مراقبت تخصصی تر به بیمارستان هایی در تورنتو منتقل شده و در آنجا درگذشنته اند از مطالعه خارج شده اند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi