دانلود و نمایش مقالات مرتبط با supply chain::صفحه 3
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - supply chain

تعداد مقالات یافته شده: 881
ردیف عنوان نوع
21 Conceptual MINLP approach to the development of a CO2 supply chain network – Simultaneous consideration of capture and utilization process flowsheets
رویکرد مفهومی MINLP برای توسعه یک شبکه زنجیره تامین CO2 - در نظر گرفتن همزمان صفحه های جریان فرآیند ضبط و استفاده-2021
A large fraction of anthropogenic CO2 emissions comes from large point sources such as power plants, petroleum refineries, and large industrial facilities. A significant decrease of these CO2 emissions can be achieved with CO2 capture, utilization, and storage (CCUS) technologies. This study proposes a conceptually simplified model for the optimization of combined CO2 supply networks and capture and utilization technologies by the mixed-integer non-linear programming (MINLP) approach. The objective is to maximize the profit of CCUS technologies, considering chemisorption using methyl-diethanolamine (MDEA) as a capture technology and conversion of CO2 to CH3OH as a utilization technology. Additionally, avoided tax from reduced CO2 emissions is considered as a revenue. A hypothetical case study of five larger point sources of CO2 was investigated, namely coal power plants, biogas plant, aluminium production plant and two cement plants. Two scenarios were considered: i) Scenario A considering different values of the CO2 tax, and ii) Scenario B considering different flue gas flowrates at different values of the CO2 tax. The results show the potential of model-based optimization in reducing the amount of CO2 in the atmosphere by CCUS technology. Furthermore, the results in Scenario A show that CCUStechnology is only profitable if the price of CO2 emissions is higher than 110 €/t emitted CO2. Moreover, the results in Scenario B show that both the profit and the production of CH3OH depend to a large extent on the flue gas flow.
KEYWORDS: Point sources of CO2 | Carbon capture | Storage and utilization (CCUS) | Supply network optimization | Process optimization | MINLP approach
مقاله انگلیسی
22 The complexity analysis and chaos control in omni-channel supply chain with consumer migration and advertising cost sharing
تجزیه و تحلیل پیچیدگی و کنترل هرج و مرج در زنجیره تامین کانال های همه کانال با مهاجرت مصرف کننده و به اشتراک گذاری هزینه تبلیغات-2021
Based on omni-channel retailing, considering consumer migration and advertising cost sharing, this paper builds a dynamic price and advertising game model of omni channel supply chain with BOPS (buy-online pickup-in store). Based on game theory and chaotic dynamics theory, we analysis equilibrium points and local stability of the system. Besides, we focus on the stability and complexity of the system with respect to adjustment parameters, the migration rate of the online consumer (MROC), the migration rate of traditional consumer (MRTC) and advertising cost sharing rate (ACSR). These factors are discussed by numerical simulation. Such as 3D stable region, attraction basins and bifurcation diagram. Results show that over high adjustment parameter, MRTC and ACSR lead the system to lose control and show complexity behaviors. As the system go into a chaotic state, the profits of manufacturer and retailer tend to decline. Finally, because of the effects of chaos, the paper proposes the feedback control method to control efficiently the chaotic system. The results provide some managers with relevant management insights in an omni-channel supply chain.
Keywords: Omni-channel | Complexity | Consumer migration | Chaos control | Advertising
مقاله انگلیسی
23 A detailed MILP formulation for the optimal design of advanced biofuel supply chains
یک فرمول دقیق MILP برای طراحی بهینه زنجیره های پیشرفته تأمین سوخت زیستی-2021
The optimal design of a biomass supply chain is a complex problem, which must take into account multiple interrelated factors (i.e the spatial distribution of the network nodes, the efficient planning of logistics activities, etc.). Mixed Integer Linear Programming has proven to be an effective mathematical tool for the optimization of the design and the management strategy of Advanced Biofuel Supply Chains (ABSC). This work presents a MILP formulation of the economical optimization of ABSC design, comprising the definition of the associated weekly management plan. A general modeling approach is proposed with a network structure comprising two intermediate echelons (storage and conversion facilities) and accounts for train and truck freight transport. The model is declined for the case of a multi- feedstock ABSC for green methanol production tested on the Italian case study. Residual biomass feed- stocks considered are woodchips from primary forestry residues, grape pomace, and exhausted olive pomace. The calculated cost of methanol is equal to 418.7 V/t with conversion facility cost accounting for 50% of the fuel cost share while transportation and storage costs for around 15%. When considering only woodchips the price of methanol increases to 433.4 V/t outlining the advantages of multi-feedstock approach.© 2021 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Residual biomass | Advanced biofuels | Supply chain design | Logistics network | MILP | Optimization
مقاله انگلیسی
24 Wood supply chain risks and risk mitigation strategies: A systematic review focusing on the Northern hemisphere
خطرات زنجیره تامین چوب و استراتژی های کاهش خطر: یک مرور سیستماتیک با تمرکز بر نیمکره شمالی-2021
This paper presents a systematic literature review on both the risks affecting wood supply security and risk mitigation strategies by quantitative and qualitative data analysis. It describes wood-specific supply chain risks, thereupon resulting impacts and counteracting strategies to ensure supply. Risks, impacts, and strategies are documented as basis for a comparative analysis, discussion of results, challenges and research gaps. Finally, the suitability and the limitations of the chosen methodology and the achieved results are discussed. Scanning wood supply chain risks and supply strategies, most of the reviewed papers focus on wood supply for bioenergy generation and only a few studies investigate wood supply chain risk issues for the sawing, wood panel, pulp and paper industries, or biorefineries.This review differs significantly from other reviews in this field as it considers the entire wood value chain including recent studies on new chemical wood-based products and thus provides a more complete picture of the wood-based bioeconomy. Consequently, it contributes to the literature by providing an overarching investigation of the risks affecting wood supply security and possible side effects of a growing wood-based bioeconomy. It was found that comprehensive value chain analyses considering established wood products, large-volume bioenergy products, as well as established and new chemical wood-based products in the context of wood supply security are missing. Studies that map the entire wood value chain with its multilevel interdependences and integrating cascading use of wood are lacking.
Keywords: Wood supply | Wood supply chain risk | Supply risk mitigation | Wood supply strategy | Wood-based bioeconomy
مقاله انگلیسی
25 Biomass supply chain equipment for renewable fuels production: A review
تجهیزات زنجیره تأمین زیست توده برای تولید سوخت های تجدیدپذیر: یک مروز-2021
The production of renewable fuels is a critical component of global strategies to reduce greenhouse gas (GHG) emissions. Moreover, the collection of raw materials for its production can provide added benefits such as reduction of wildfire risk, additional income for farmers, and decreased disposal costs. Although there is substantial literature on design and modeling of supply chains, the authors were unable to find a single reference with the information needed for the selection and cost estimation of each type of equipment involved in the supply chain. Therefore, the goal of this research is to gather information necessary for the construction and utilization of models that might drive the identification of a feasible supply chain to produce renewable fuels at a commercial scale. The primary objectives are to 1) understand the supply chain of critical feedstocks for renewable fuels production; 2) identify the equipment commercially available for collection and ad equation of feedstock; and 3) consolidate information regarding equipment cost, energy consumption, and efficiency, as well as feedstock storage and transportation systems. This paper provides a compilation for five feedstock types studied for sustainable aviation fuel production: 1) agricultural residues and grasses, 2) forest residues, 3) urban wood waste, 4) oilseeds, 5) fats, oils & greases. All the technologies involved from the field to the gate of the preprocessing or conversion unit were reviewed. The information on fats, oils & greases supply chains and equipment purposely designed for forest thinning and pruning was very limited.
Keywords: Feedstock | Collection and adequation | Biofuels | Renewable fuels | Sustainable aviation fuel | Supply chain configuration
مقاله انگلیسی
26 Pricing decisions in a decentralized biofuel supply chain with RIN mechanism considering environmental impacts
تصمیمات قیمت گذاری در زنجیره تأمین سوخت زیستی غیرمتمرکز با مکانیسم RIN با در نظر گرفتن تأثیرات زیست محیطی-2021
This study develops pricing models in a decentralized biofuel supply chain focusing on both economic and environmental aspects. Environmental impacts are used as a measure to reflect the environmental objective function calculated based on ReCiPe method. A bi-level multi-objective stackelberg game model considering farmers and biorefineries as followers and the blender as leader is proposed. An ε-constraint method is utilized to convert the multi-objective model to a single-objective one. The bi-level model is then transformed to a solvable integrated model. Finally, a real case study of switchgrass bioethanol is presented to illustrate the performance of the proposed model. Results show that focusing on environmental goals results in the increasement of selling prices and profits of farmers and biorefineries and decreasment of about %7 in economic profit of the blender. Therefore, tradeoff analyses are performed for objective functions leading to 10 Pareto optimal solutions which give managerial insights to the blender. Moreover, sensitivity analyses are provided with respects to price elasticity and final fuel’s price and results show logical trends in selling prices.
Keywords: Biofuel supply chain | Pricing | Decentralized decision making | Environmental impacts | Multi-objective optimization
مقاله انگلیسی
27 Digital extraction: Blockchain traceability in mineral supply chains
استخراج دیجیتال: قابلیت ردیابی بلاکچین در زنجیره های تأمین مواد معدنی-2021
Digital data — including technologically-mediated data generated by blockchain-enabled traceability — is performing an increasingly integral role in extractive operations, but scarce attention has been paid to the structuring effect of these digital technologies or the socio-economic spatiality of data-driven mining operations. Drawing on extensive qualitative research (interviews, participant observation, and two sets of survey data among actors relevant to these mineral supply chains), this article advances the notion of “digital extraction” todescribe the collection, analysis, and instrumentalization of digital data generated under the banner of blockchain-based due diligence, chain of custody certifications, and various transparency mechanisms, situated alongside and in support of mineral extraction. The article mobilizes concepts from political geography and political ecology to argue that digital technologies of traceability in extractive processes potentially create new forms of control and exclusion or exacerbate existing social, political, and territorial dispossession through asymmetric relations of power and knowledge in mineral supply chains. Despite industry efforts to make mineral supply chains more sustainable by resorting to digital certification and traceability, the strategic uses of un- certainty, ignorance, and ambiguity undergirding blockchain-enabled traceability systems fail to challenge existing inequalities in resource use and access or fulfill the promise of transparency and accountability.
Keywords: Blockchain | Traceability | Mining | Digital extraction | Certification | Digital technology | Political ecology
مقاله انگلیسی
28 Impact of COVID-19 on the Indian seaport transportation and maritime supply chain
تأثیر COVID-19 در حمل و نقل و تأمین دریایی بندر دریایی هند-2021
Impacts of COVID-19 in maritime transportation and its related policy measures have been investigated by more and more organizations and researchers across the world. This paper aims to examine the impacts of COVID-19 on seaport transportation and the maritime supply chain field and its related issues in India. Secondary data are used to analyze the performance indicators of major seaports in India before and during the COVID-19 crisis. We further explore and discuss the expert’s views about the impact, preparedness, response, and recovery aspects for the maritime-related sector in India. The results on the quantitative performance of Indian major seaports during the COVID-19 indicate a negative growth in the cargo traffic and a decrease in the number of vessel traffic compared to pre-COVID-19. The expert survey results suggest a lack of preparedness for COVID-19 and the need for developing future strategies by maritime organizations. The overall findings of the study shall assist in formulating maritime strategies by enhancing supply chain resilience and sustainable business recovery process while preparing for a post-COVID-19 crisis. The study also notes that the Covid-19 crisis is still an ongoing concern, as the government, maritime organizations, and stakeholders face towards providing vaccine and remedial treatment to infected people. Further, this study can be expanded to the global maritime supply chain business context and to conduct interdisciplinary research in marine technical fields and maritime environment to measure the impact of COVID-19.
Keywords: COVID-19 | India | Seaports | Maritime | Supply chain | Stakeholders | Sustainability
مقاله انگلیسی
29 Optimal generic and brand advertising efforts in a decentralized supply chain considering customer surplus
تلاش بهینه تبلیغات عمومی و تجاری در یک زنجیره تأمین غیرمتمرکز با توجه به مازاد مشتری-2021
While the previous researches of advertising efforts decisions focus on only the firms’ profit target, no literatureintroduces corporation social responsibility target into advertising efforts decisions of a supply chain (SC). To fill this gap, we consider a two-stage SC with a manufacturer and a retailer where the SC members consider the customer surplus. Both the retailer and the manufacturer can invest in generic advertising efforts to influence and increase the products’ sales volumes. This paper investigates the following four scenarios: (1) The retailer cares the customer surplus (Model I); (2) The manufacturer cares the customer surplus (Model II); (3) Both the retailer and the manufacturer care the customer surplus (Model III); (4) We then extend the model III to the case that the manufacturer invests in both the generic and brand advertising efforts (Model IV). The objective of this paper is to determine the optimal retail price, the optimal advertising efforts, and the optimal profits of SC members, and find the influence of customer concern level on the SC performance. Finally, numerical examples are conducted to investigate the influence of the customer concern levels of the retailer or the manufacturer on the profits of the SC members and the entire SC. We also study the joint impacts of the customer concern levels of the retailer and the manufacturer on the SC performance. We find that the SC obtains the highest profits when the retailer’s customer concern level and the manufacturer’s customer concern level are relatively high, and the best cooperative strategy for the retailer and the manufacturer is that they improve customer concern level simultaneously.
Keywords: Supply chain management | Advertising efforts | Pricing strategies | Consumer surplus
مقاله انگلیسی
30 Joint service, pricing and advertising strategies with tourists’ green tourism experience in a tourism supply chain
استراتژی های خدمات مشترک ، قیمت گذاری و تبلیغاتی با تجربه گردشگری سبز گردشگران در یک زنجیره تامین گردشگری-2021
We consider the supply chain in the tourism industry, in which tourists are susceptible to the tourists’ green tourism experience when they make purchase decisions for a green tourism product. Our research considers a green tourism supply chain (GTSC) consisting of one scenic spot (SS) and one travel agency (TA), and studies the joint green tourism service, pricing and advertising problem of the SS and the TA. We establish Stackelberg differential game models between the SS and the TA in the centralized, decentralized and revenue-sharing scenarios, and apply Pontryagin’s maximum principle to obtain the dynamic equilibrium solutions of the GTSC members. Based on the three different scenarios, we analyze influences of the tourists’ green tourism experience concern level, the wholesale ticket price and the sharing ratio on the optimal decisions and performances of the GTSC. This paper is the first quantitative research to study the green tourism service effort, pricing and advertising strategies of the GTSC members and design GTSC improvement contract with considering the green tourism experience. Our results provide management insights for the SS and the TA to manage GTSC under the green tourism preferences and the green tourism experience of tourists.
Keywords: Tourism supply chain | Green tourism service | Pricing | Advertising | Green tourism experience
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 4375 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 4375 :::::::: افراد آنلاین: 51