دانلود و نمایش مقالات مرتبط با technology::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - technology

تعداد مقالات یافته شده: 869
ردیف عنوان نوع
1 Data Mining Strategies for Real-Time Control in New York City
استراتژی داده کاوی برای کنترل زمان واقعی در شهر نیویورک-2105
The Data Mining System (DMS) at New York City Department of Transportation (NYCDOT) mainly consists of four database systems for traffic and pedestrian/bicycle volumes, crash data, and signal timing plans as well as the Midtown in Motion (MIM) systems which are used as part of the NYCDOT Intelligent Transportation System (ITS) infrastructure. These database and control systems are operated by different units at NYCDOT as an independent database or operation system. New York City experiences heavy traffic volumes, pedestrians and cyclists in each Central Business District (CBD) area and along key arterial systems. There are consistent and urgent needs in New York City for real-time control to improve mobility and safety for all users of the street networks, and to provide a timely response and management of random incidents. Therefore, it is necessary to develop an integrated DMS for effective real-time control and active transportation management (ATM) in New York City. This paper will present new strategies for New York City suggesting the development of efficient and cost-effective DMS, involving: 1) use of new technology applications such as tablets and smartphone with Global Positioning System (GPS) and wireless communication features for data collection and reduction; 2) interface development among existing database and control systems; and 3) integrated DMS deployment with macroscopic and mesoscopic simulation models in Manhattan. This study paper also suggests a complete data mining process for real-time control with traditional static data, current real timing data from loop detectors, microwave sensors, and video cameras, and new real-time data using the GPS data. GPS data, including using taxi and bus GPS information, and smartphone applications can be obtained in all weather conditions and during anytime of the day. GPS data and smartphone application in NYCDOT DMS is discussed herein as a new concept. © 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. Selection and peer-review under responsibility of Elhadi M. Shakshu Keywords: Data Mining System (DMS), New York City, real-time control, active transportation management (ATM), GPS data
مقاله انگلیسی
2 ساخت مجموعه قالب همبند کارا با حداکثر طول عمر در شبکه های رادیویی شناختی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
مجموعه قالب همبند (CDS)، معرف فناوری طرح ریزی ستون مجازی در شبکه های بی سیم است و نقش مهمی در برنامه های بی سیم مانند پخش برنامه، مسیریابی و غیره دارد. در شبکه های رادیویی شناختی به علت فعالیت های تصادفی کاربران اولیه (PU ها) ، طول عمر و کارایی دو شاخص مهم در اندازه گیری الگوریتم های CDS می باشد. با این حال، بهترین کار در الگوریتم های موجود در ساخت CDS در CRN ها، نادیده گرفتن اثربخشی اجرا در مقابل طول عمر است. در این مقاله، یک الگوریتم توزیع چهار فازی برای به حداکثر رساندن طول عمر CDS با تضمین کارایی الگوریتم ارائه شد. الگوریتم پیشنهادی در زمانبندی O (N3 log N) متوقف می شود که بیشتر از O (N4) موثر است.
کليدواژه: مجموعه قالب همبند | شبکه های رادیویی شناختی | حداکثر طول عمر | الگوریتم توزیع شده
مقاله ترجمه شده
3 تأمین امنیت اینترنت اشیاء: چالشها، تهدیدات و راهکارها
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 30 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 63
چکيده: اينترنت اشيا (IOT) يک جهش تکنولوژيکي بعدي است که باعث بهبود قابل توجهي در جنبه هاي مختلف محيط انسان مانند بهداشت، تجارت و حمل و نقل خواهد شد. با اين حال، با وجود اين واقعيت که ممکن است باعث ايجاد تغييرات اقتصادي و اجتماعي شود، امنيت و حفاظت از حريم خصوصي اشيا و کاربران يک چالش حياتي باقي مي ماند که بايد مورد توجه قرار گيرد. به طور خاص، در حال حاضر، اقدامات امنيتي بايد اقدامات کاربران و اشيا را تحت نظارت و کنترل قرار دهند. با اين حال ماهيت به هم پيوسته و مستقل اشيا علاوه بر قابليت هاي محدود آنها در رابطه با منابع محاسباتي، قابليت کاربرد مکانيزم هاي امنيتي مرسوم را غير ممکن مي سازد. علاوه بر اين، عدم تجانس فن آوري هاي مختلف که اينترنت اشيا را ترکيب مي کند پيچيدگي فرآيندهاي امنيتي را افزايش مي دهد، چرا که هر تکنولوژي با آسيب پذيري هاي مختلف مشخص مي شود. علاوه بر اين، مقادير عظيمي از داده ها که توسط تعاملات چندگانه بين کاربران و اشيا و يا بين اشيا ايجاد مي شود، مديريت آنها و عملکرد سيستم هاي کنترل دسترسي را سخت تر مي کند. در اين زمينه، اين مقاله قصد دارد يک تحليل جامع امنيتي از IoT را با بررسي و ارزيابي تهديدات بالقوه و اقدامات متقابل ارايه دهد. پس از مطالعه و تعيين الزامات امنيتي در زمينه IoT، ما يک آناليز ريسک کمي و کيفي را اجرا کرديم که در حال بررسي تهديدات امنيتي در هر لايه مي باشد. متعاقبا، براساس اين فرآيند ما اقدامات متقابل مناسب و محدوديت هاي آنها را شناسايي کرديم و توجه ويژه اي به پروتکل هاي اينترنت نموديم. در نهايت، دستورالعمل هاي تحقيق براي کار آينده را ارايه مي دهيم.
مقاله ترجمه شده
4 The optical unconscious of Big Data: Datafication of vision and care for unknown futures
ناخودآگاه نوری از داده های بزرگ: به دست آوردن بینایی و مراقبت از آگاهی های ناشناخته-2019
Ever since Big Data became a mot du jour across social fields, optical metaphors such as the microscope began to surface in popular discourse to describe and qualify its epistemological impact. While the persistence of optics seems to be at odds with the datafication of vision, this article suggests that the optical metaphor offers an opportunity to reflect about the material consequences of the modes of seeing and knowing that currently shape datafied worlds. Drawing on feminist new materialism, the article investigates the optical metaphor as a material-discursive practice that actively constitutes the world, as metaphors imply modes of thinking, knowing and doing that have material enactions. Expanding visual culture theories, the notion of ‘optical unconscious’ is taken up to discuss the tensions between displacement and persistence of optics within datafied worlds, that is, how optical vision is displaced but also mobilised and repurposed by data-driven knowledge. In dialogue with feminist science and technology studies and speculative ethics, I suggest that the datafication of vision offers a chance to reconceptualize the sense of sight towards a sensorial engagement with Big Data premised on responsibility, care, and an ethics of unknowability. Within this framework, vision may be conceived differently, perhaps not only as enhancement and control, but as generator of new possibilities. Ultimately, the article proposes that the visual theories after which Big Data is being imagined matter not only for our understanding of Big Data’s epistemic potential, but also for the possibility of shaping emerging data worlds.
Keywords: Optical unconscious | datafication of vision | speculative ethics | care | feminist materialism | metaphors
مقاله انگلیسی
5 ‘‘You Social Scientists Love Mind Games’’: Experimenting in the ‘‘divide’’ between data science and critical algorithm studies
دانشمندان اجتماعی شما بازی های ذهنی را دوست دارند: آزمایش در "تقسیم" بین علم داده ها و مطالعات الگوریتم بحرانی-2019
In recent years, many qualitative sociologists, anthropologists, and social theorists have critiqued the use of algorithms and other automated processes involved in data science on both epistemological and political grounds. Yet, it has proven difficult to bring these important insights into the practice of data science itself. We suggest that part of this problem has to do with under-examined or unacknowledged assumptions about the relationship between the two fields—ideas about how data science and its critics can and should relate. Inspired by recent work in Science and Technology Studies on interventions, we attempted to stage an encounter in which practicing data scientists were asked to analyze a corpus of critical social science literature about their work, using tools of textual analysis such as co-word and topic modelling. The idea was to provoke discussion both about the content of these texts and the possible limits of such analyses. In this commentary, we reflect on the planning stages of the experiment and how responses to the exercise, from both data scientists and qualitative social scientists, revealed some of the tensions and interactions between the normative positions of the different fields. We argue for further studies which can help us understand what these interdisciplinary tensions turn on—which do not paper over them but also do not take them as given.
Keywords: Algorithms | data science | intervention | reflexivity | interdisciplinarity | Science and Technology Studies
مقاله انگلیسی
6 استخراج خودکار اطلاعات کارشناس برای پایگاه دانش اینترنت اشیا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
با توسعه سریع تکنولوژی IOT، نیاز به بازدهی موثر و دقیق دامنه دانش در حال افزایش است. استخراج خودکار اطلاعات کارشناس از صفحات عظیم وب و مدل نمایشی پویا و یکپارچه برای پایگاه دانش مهم است. با این حال، تفاوت های آشکار در ساختار و معناشناسی محتوا از صفحات وب بین هر دو وبسایت نشان می دهد که خزنده وب سنتی، معنای صفحه وب را درک نمی کند و اطلاعات بحرانی کارشناس را استخراج می کند. بنابراین، یک مدل نمایه حرفه ای شش بعدی معرفی شد و سپس یک روش برچسب گذاری توالی با مدل LSTM-CRF برای استخراج اتوماتیک اطلاعات غنی معنادار مبتنی بر ساختار سازمانی، معنی کلمات و ویژگی های متخصصان ارائه شد. نتایج آزمایش بر روی مجموعه داده های آزمایشی نشان داد که نرخ دقیق و فراخوان در مورد تجربه کار و زمینه تحقیق کارشناسان به ترتیب 67.8٪، 66.6٪ و 82.4٪ و 79.6٪ است. علاوه بر این، میانگین F در مورد برخی از ویژگی های مشخص متخصص مانند نام، عنوان، ایمیل، دستاورد و غیره، به 82.5٪ می رسد که بهتر از نتایج الگوریتم های MEMM و LSTM است.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا | مدل مشخصات کارشناس | یادگیری عمیق | برچسب زدن تکراری
مقاله ترجمه شده
7 حافظه برای رویدادهای مرحله ای: پشتیبانی از حافظه افراد مسن و جوان با دوربین حسی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
دو آزمایش به سنجش تاثیر پشتیبانی بازیابی فراهم شده توسط یک دوربین قابل پوشیدن، دوربین حسی، روی حافظه افراد مسن و افراد جوان، برای یک رویداد پیچیده مرحله ای اخیرا" تجربه شده پرداخته اند. در هر آزمایش، شرکت کننده ها یک سری وظایفی را در گروهها انجام دادند، و رویدادها 2 هفته بعد و پس از تماشای تصاویر دوربین حسی (شرایط آزمایشی) یا فکر کردن درباره رویداد (شرایط کنترلی) به یاد آورده شدند. وقتی که ضریب هوشی و میزان تحصیلات منطبق بودند، افراد جوان درمقایسه با افراد مسن جزئیات بیشتری را از رویداد به خاطر می آوردند که نشانگر وجود یک کمبود مربوط به سن و سال برای ارائه شرح حال نوین و جدید از خود می باشد. بازبینی تصاویر دوربین حسی تعداد جزئیات به یادآورده شده توسط افراد مسن و جوان را افزایش می داد و این تاثیر برای هردو گروه، مشابه هم بود. این نتایج بیانگر این است که حافظه می تواند با استفاده از دوربین حسی پشتیبانی شود، اما کمبود مربوط به سن و سال حذف نمی شود.
کلیدواژه ها: پیر شدن | حافظه زیستنامه ای | حافظه اتفاقی | واقعه نگاری| فناوری قابل پوشیدن
مقاله ترجمه شده
8 Power-aware gateway connectivity in battery-powered dynamic IoT networks
اتصال دروازه ای توان - آگاه در شبکه های پویای اینترنت اشیای کار کننده با باتری-2018
The paradigm of Internet of Things (IoT) is on rapid rise in today’s world of communication. Every networking device is being connected to the Internet to develop specific and dedicated applications. Data from these devices, called as IoT devices, is transmitted to the Internet through IoT Gateways (IGWs). IGWs support all the technologies in an IoT network. In order to reduce the cost involved with the deployment of IGWs, specialized low-cost devices called Solution Specific Gateways (SSGWs) are also employed alongside IGWs. These SSGWs are similar to IGWs except they support a subset of technologies supported by IGWs. A large number of applications are being designed which require IGWs and SSGWs to be deployed in remote areas. More often than not, gateways in such areas have to be run on battery power. Hence, power needs to be conserved in such networks for extending network life along with maintaining total connectivity. In this paper, we propose a dynamic spanning tree based algorithm for power-aware connectivity called SpanIoTPower-Connect which determines (near) optimal power consumption in battery-powered IoT networks. SpanIoTPower-Connect computes the spanning tree in the network in a greedy manner in order to minimize the power consumption and achieve total connectivity. Additionally, we propose an algorithm to conserve power in dynamic IoT networks where the connectivity demand changes with time. Our simulation results show that our algorithm performs better than Static Spanning Tree based algorithm for power-aware connectivity (Static ST) and a naive connectivity algorithm where two neighboring SSGWs are connected through every available technology. To the best of our knowledge, our work is the first attempt at achieving power-aware connectivity in battery-powered dynamic IoT networks.
keywords: Internet of Things| IoT gateway| IoT network| Power-aware| Performance evaluation
مقاله انگلیسی
9 یک بررسی از پذیرش تکنولوژی و مدل ها و تئوری های اتخاذی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
شناخت نیازها و پذیرش افراد، مرحله ابتدایی هر کسب و کار است و این شناخت برای یافتن راه توسعه آینده مفید خواهد بود، لذا دانشگاهیان علاقه مند به درک عوامل موثر بر پذیرش یا رد تکنولوژی های کاربران هستند. تعدادی از مدل ها و چارچوب ها برای توضیح پذیرش کاربر از فن آوری های جدید توسعه یافته اند و این مدل ها عواملی را معرفی می کند که می تواند بر پذیرش کاربران تأثیر بگذارد. در این مقاله، مرور کلی از نظریه ها و مدل های مربوط به پذیرش کاربر در زمینه تکنولوژی ارائه شده است. بررسی حاضر بر گزارشاتی تأکید دارد که نشان می دهد چگونه توسعه دهندگان و محققان میزان پذیرش هر فناوری اطلاعات را به دست می آورند.
کلمات کلیدی: مدل پذیرش | تئوری پذیرش | مدل اتخاذی | تئوری اتخاذی | پذیرش کاربر | اتخاذ کاربر
مقاله ترجمه شده
10 Media representation of digital-free tourism: A critical discourse analysis
نمایش رسانه ای گردشگری دیجیتال آزاد: یک تحلیل مباحثه ای اساسی-2018
Digital-free tourism (DFT) describes tourism spaces where internet and mobile signals are either absent or digital technology usage is controlled. By employing critical discourse analysis of over 450 media texts produced between 2009 and 2017, the study reported the conceptual understanding of DFT, the ways the media representation has changed over time and explored the broad social context and debates in which the concept is embedded. By reading and reviewing the texts, unsupervised (automatic) Leximancer analysis, and manual coding, a shift in the representation of the concept was established. Initially framed simply as a reaction to the pressures of abundant connectivity in the years 2009–2015, recently the possibility for human flourishing, well-being and an enhanced lifestyle have emerged. Holiday making in a digital-free environment is intimately linked to the ways individuals can manage their contemporary relationships and experiences rather than be controlled by the technologies others have created.
keywords: Digital-free tourism| ICT (information and communication technology)| Media discourse| Critical discourse analysis| (Dis)connectivity| Relationships
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی