دانلود و نمایش مقالات مرتبط با wind penetration::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - wind penetration

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Facilitating high levels of wind penetration in a smart grid through the optimal utilization of battery storage in microgrids: An analysis of the tradeoffs between economic performance and wind generation facilitation
تسهیل سطح بالای نفوذ باد در یک شبکه هوشمند از طریق استفاده بهینه از باتری در ریز شبکه ها : تجزیه و تحلیل مبادلات بین عملکرد اقتصادی و تسهیل تولید باد-2020
The aim of this paper was to investigate the trade-offs that can be achieved between optimizing the electricity costs of a building integrated microgrid, while simultaneously facilitating high levels of wind penetration in a smart grid. This study applied multi-objective optimization to obtain a daily charge and discharge schedule of a battery bank, which was used to both store electricity from the microgrid and smart grid and could also provide electricity to the building and the smart grid. Multi-objective optimization was employed due to the independent objectives of minimizing building operating cost and maximizing the facilitation of wind energy from the smart grid. The trade-offs between the two objectives were simulated, evaluated and analyzed. A priority weighting factor (α) was applied to each objective. The purpose of α was to vary the importance of each objective relative to the other in an inversely proportional manner. This enabled the algorithm to optimize the battery operating schedule for the economic performance of the microgrid, the facilitation of wind generation on the smart grid or for trade-offs in between. The results present a comprehensive evaluation of 96 scenarios with varying daily weather conditions, building electricity demand, electricity pricing, microgrid output and wind penetration from the smart grid. A multi-objective optimization approach was then applied for each of the 96 scenarios with 11 α values to determine optimal trade-offs in these scenarios. Generally for the 96 scenarios analyzed, when the α value was 20% or higher, the amount of extra wind generation facilitation obtained was negligible while microgrid operating costs continued to increase. The results showed that when changing from an α value of 0% to an α value of 20%, there was a large increase in wind generation facilitation compared to the corresponding increase in cost, with wind generation facilitation increasing from its minimum value to within 89% of its maximum value (10.7% to 14.3% of facilitated wind generation). The corresponding building cost increased from its minimum value to within 13% of its maximum value (€1.14/day to €1.37/day). This produced a cost of approximately €0.06 for every 1% increase in wind generation facilitation. In comparison to this, changing from an α value of 20% to an α value of 100% implied a cost of approximately €3.64 for every 1% increase in wind generation facilitation. These results indicated that smart grids with large percentages of wind penetration may be substantially aided by utilizing the storage capacity of building integrated microgrids for a relatively low monetary cost.
Keywords: Multi-objective optimization | Energy management | Wind penetration | Trade-off analysis | Battery | Microgrid
مقاله انگلیسی
2 قابلیت‌اطمینان سیستم قدرت همراه با نفوذ زیاد باد تحت محدودیت پایداری فرکانسی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
این پژوهش، روشی جدید جهت ارزیابی قابلیت‌اطمینان یک سیستم توان با نفوذ بالای تولید باد را ارائه می‌دهد که نه تنها تأثیر تناوب، بلکه مشخصه‌ی اینرسی پایین توان باد نیز در آن در نظر گرفته می‌شود. در صورتی‌که تولید باد به‌تدریج جایگزین تولید متداول باشد، پایداری و قابلیت‌اطمینان سیستم دارای تأثیر منفی می‌شوند. بعضی از معیارهای استفاده‌شده جهت مقابله با چالش‌های حاصل از افزایش نفوذ باد از عملیات ژنراتورهای بادی در سطح‌های پایین‌تر نسبت به خروجی قابل‌دسترس آنها و فراهم کردن اینرسی تشکیل شده است، بنابراین تولید باد می‌تواند به تنظیم فرکانس سیستم کمک نماید. به‌غیر از این معیارها، عامل دیگری که مقداری از توان باد را محدود می‌کند و می‌تواند در درون شبکه نیز جذب شود، اعمال استاندارد فرکانسی نام دارد و این عامل بر قابلیت‌اطمینان سیستم در حضور نفوذ باد نیز تأثیر‌گذار می‌باشد. دیدگاه ارزیابی قابلیت‌اطمینان ارائه‌شده در این پژوهش، با استفاده از کانولوشن گسسته توسعه داده شده است و بر روی یک سیستم IEEE RTS-79 با اصلاحات مناسب پیاده‌سازی گردیده است. جهت نشان دادن اثربخشی روش پیشنهادی، قابلیت‌اطمینان سیستم توان حاوی و بدون در نظر گرفتن اثرات تناوب باد و اینرسی پایین با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
کلمات کلیدی: تنظیم فرکانس | تناوب | اینرسی | محدودیت نفوذ | قابلیت‌اطمینان | تولید باد.
مقاله ترجمه شده
3 تحلیل دینامیک قابلیت پشتیبانی فرکانسی توربین های بادی کوچک در ریزشبکه های بادی-دیزلی ولتاژ ضعیف
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
مقاله ترجمه شده
4 کنترل بهینه منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل پیشگویانه
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
در یک سیستم برق ایزوله(عایق)(میکرو شبکه روستایی)،منابع انرژی توزیعی(DERs)مثل منابع انرژی قابل تجدید (بادی،خورشیدی) ،ذخیره انرژی و واکنش دیماند(تقاضا)را می توان برای تکمیل ژنراتورهای سوخت فسیلی استفاده کرد.عدم اطمینان و متغییر بودن بعلت نفوذ بالای باد باعث می شود قابلیت اطمینان کنترل ها و عملکردهای سیستم بحث برانگیز باشد.در این مقاله استراتژی کنترل بهینه برای هماهنگی ذخیره انرژی و به حداکثر رساندن نفوذ باد توسط ژنراتورهای دیزلی به کار رفته است در حالی که هزینه های سیستم و عملکرد عملیات طبیعی را حفظ می کند.این مسئله به صورت مسئله بهینه سازی چند منظوره با اهداف به حداقل رساندن هزینه های سوخت و تغییر بازده توان ژنراتورهای دیزلی،به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با عمر پایین ذخیره انرژی باتری و به حداکثر رساندن توانایی حفظ زمان واقعی تعادل توان (برق) در طی عملکرد ها بصورت قانونمند درآمده است، دو حالت کنترل برای کنترل کردن ذخیره انرژی برای جبران و اصلاح متغییر بار شبکه یا متغییر باد در نظر گرفته شده است.مدل کنترل (فرمان) پیشگویانه (MPC) برای حل مسئله فوق الذکر و عملکردی استفاده شده که با انتشار حلقه باز look-ahead تحت نفوذ بالای باد مقایسه شده است.بررسی شبیه سازی با استفاده از پیش بینی افق های مختلف دوباره تاثیر حلقه بسته MPCرا در جبران عدم اطمینان در شبکه ای بررسی می کند که با باد و دیماند ایجاد شده است.
کلمات کلیدی : مدل کنترل پیشگویانه | هماهنگی منابع انرژی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi